???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis

 


2021 m. antrąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 13,0 mlrd. EUR. Palyginti su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo teigiamas ir sudarė 0,4 proc.

Vertinant gamybos metodu, 2021 m. antrąjį ketvirtį teigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo pramonės, statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių veiklos rezultatai.


Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. EUR

_____________________________
2021 m. II ketv. – pirmasis įvertis.

 

2021 m. pirmąjį pusmetį BVP sudarė 24,8 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2020 m. pirmuoju pusmečiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo 4,8 proc. (nepašalinus sudarė 4,2 proc.).


BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2021 m. antrojo ketvirčio BVP antrąjį įvertį skelbsime 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.