N A U J I E N O S  !


  1. Prekybos prekėmis su Jungtine Karalyste statistiniai duomenys ir toliau turi būti teikiami Intrastato statistinėse ataskaitose:

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau prasidėjo pereinamasis laikotarpis, kuris truks bent iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje toliau bus taikoma visų politikos sričių Europos Sąjungos teisė. Prekių apyvarta tarp ES ir Jungtinės Karalystės bus vykdoma ta pačia tvarka, kaip ir iki išstojimo, jokie muitinės formalumai vykdant šią prekių apyvartą neturės būti atliekami. Prekybos prekėmis su Jungtine Karalyste statistiniai duomenys ir toliau turi būti teikiami Intrastato statistinėse ataskaitose.

  2. Patvirtinta 2020 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

 


Atnaujinimo data: 2020-02-04


Europos Sąjungoje iki 1993 m. pagrindinis užsienio prekybos statistikos informacijos šaltinis buvo muitinės deklaracijų duomenys. 1993 m. sausio 1 d., susiformavus bendrai Europos Sąjungos rinkai, buvo įdiegta nauja duomenų surinkimo sistema, pavadinta Intrastatu. Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys yra renkami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. Reglamentu (EB) Nr. 638/2004 (PDF) ir Komisijos 2004 m. lapkričio 18 d. Reglamentu (EB) Nr. 1982/2004 (PDF). Intrastato sistemos tikslas yra tiesiogiai iš įmonių rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šalių narių.

Nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos Lietuvoje taip pat buvo įdiegta Intrastato sistema. Lietuvos užsienio prekybos duomenys buvo išskaidyti į dvi dalis: Ekstrastatą ir Intrastatą. Ekstrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ne Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Jos pagrindinis duomenų šaltinis – muitinės deklaracijos (Bendrojo administracinio dokumento) duomenys.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 72-3034) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 1048 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos" pakeitimo" (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3695) Lietuvoje Intrastato duomenų rinkimo ir kaupimo funkcijas atlieka Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos. Lietuvos statistikos departamentas metodiškai vadovauja visiems darbams, susijusiems su Intrastato duomenų rinkimu, juos koordinuoja, rengia Lietuvos užsienio prekybos informaciją pagal Ekstrastato ir Intrastato sistemų surinktus duomenis.

Kodėl reikia Intrastato?

Intrastato tikslas yra teikti informaciją apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. Šie duomenys yra išsamus informacijos šaltinis valstybinėms institucijoms (Ūkio ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Finansų ministerijai ir kt.), privačioms firmoms ir organizacijoms, pavieniams asmenims planuojant gamybą, tiriant rinką, prognozuojant ir analizuojant Lietuvos ūkio raidą. Užsienio prekybos, tarp jos ir prekybos su ES šalimis narėmis, duomenys yra labai svarbūs Lietuvos bankui sudarant mokėjimų balansą ir nacionalines sąskaitas.

Intrastato teikiama informacija plačiai naudojasi Europos Sąjungos institucijos (Europos Komisija, Europos centrinis bankas ir kt.) ir įvairios tarptautinės organizacijos. Europos Sąjungos Ministrų Taryba deklaravo, kad informacija apie prekybą tarp ES narių yra labai svarbi plėtojant bendrą rinką. Tarptautinės organizacijos, tokios kaip Jungtinės Tautos, Tarptautinis valiutos fondas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Pasaulio prekybos organizacija ir kt., taip pat plačiai naudojasi nacionalinių statistikos tarnybų teikiama informacija.


Atnaujinimo data: 2017-04-05


Eil. Nr.

Apskrities pavadinimas

Apskrities kodas

1.

  Alytaus apskritis

A

2.

  Kauno apskritis

K

3.

  Klaipėdos apskritis

L

4.

  Marijampolės apskritis

M

5.

  Panevėžio apskritis

P

6.

  Šiaulių apskritis

S

7.

  Tauragės apskritis

J

8.

  Telšių apskritis

T

9.

  Utenos apskritis

U

10.

  Vilniaus apskritis

V

 

Kodas

Pavadinimas

1

Jūrų transportas

2

Geležinkelio transportas

3

Kelių transportas

4

Oro transportas

5

Pašto siuntos

7

Stacionarusis transportas

8

Vidaus vandenų transporto priemonės

9

Savaeigės transporto priemonės

 

 

Reikšmė

Jei reikalaujama,
nurodoma vieta

„Incoterm" kodas

„Incoterm" ICC/ECE, Ženeva

EXW

Iš įmonės

Įmonės vieta

FCA

Franko vežėjas

Sutarta vieta

FAS
 

Franko/ pristatymo vieta prie laivo

Sutartas pakrovimo uostas
 

FOB

Franko laivo denis

Sutartas pakrovimo uostas

CFR

Kaina ir frachtas (C&F)

Sutartas paskirties uostas

CIF

Kaina, draudimas ir frachtas

Sutartas paskirties uostas
 

CPT
 

Transportavimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskirties vieta
 

CIP
 

Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskirties vieta

 

DAT
 

Pristatyta į terminalą
 

Sutartas terminalas paskirties uoste arba paskirties vietoje

DAP

Pristatyta į vietą

Sutarta paskirties vieta

DDP
 

Pristatyta, muitas sumokėtas

Sutarta paskirties vieta importuojančioje šalyje

XXX
 

 

 

Kiti nei pirmiau nurodyti pristatymo terminai 

Tiksliai nurodomos sutartyje nustatytos sąlygos
Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010" redakcija.
 


Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010" redakcija.

Palyginti su „Incoterms 2000", naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF (Perduota pasienyje),
DEQ (Perduota krantinėje), DES (Perduota laive) kodų ir pridėti du nauji:
 1) DAP Pristatyta į vietą,
 2) DAT Pristatyta į terminalą.

 

Reikšmė

Jei reikalaujama,
nurodoma vieta

„Incoterm" kodas

„Incoterm" ICC/ECE, Ženeva

EXW

Iš įmonės

Įmonės vieta

FCA

Franko vežėjas

Sutarta vieta

FAS
 

Franko/ pristatymo vieta prie laivo

Sutartas pakrovimo uostas
 

FOB

Franko laivo denis

Sutartas pakrovimo uostas

CFR

Kaina ir frachtas (C&F)

Sutartas paskyrimo uostas

CIF

Kaina, draudimas ir frachtas

Sutartas paskyrimo uostas

CPT
 

Transportavimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskyrimo vieta
 

CIP
 

Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskyrimo vieta
 

DAF
 

Perduota iki sienos
 

Sutarta pristatymo vieta pasienyje

DES

Perduota laive

Sutartas paskyrimo uostas

DEQ
 

Perduota krantinėje
 

Po muitinės formalumų atlikimo, (...) sutartas uostas

DDU
 

Pristatyta, muitas nesumokėtas

Sutarta paskyrimo vieta importuojančioje šalyje

DDP
 

Pristatyta, muitas sumokėtas

Sutarta paskyrimo vieta importuojančioje šalyje

XXX
 

Kiti nei pirmiau nurodyti pristatymo terminai

Tiksliai nurodomos sutartyje nustatytos sąlygos


Papildoma informacija (jei reikalinga)
   1) vieta konkrečios valstybės narės teritorijoje;
   2) vieta kitoje valstybėje narėje;
   3) kita (vieta ne Bendrijos teritorijoje).

Šalies pavadinimas

  Šalies kodas

  Airija

IE

  Austrija

AT

  Belgija

BE

  Bulgarija

BG

  Čekija

CZ

  Danija

DK

  Estija

EE

  Graikija

GR

  Ispanija

ES

  Italija

IT

  Kipras

CY

  Kroatija

HR

  Latvija

LV

  Lenkija

PL

  Lietuva

LT

  Liuksemburgas

LU

  Malta

MT

  Nyderlandai

NL

  Portugalija

PT

  Prancūzija

FR

  Rumunija

RO

  Slovakija

SK

  Slovėnija

SI

  Suomija

FI

  Švedija

SE

  Vengrija

HU

  Vokietija

DE

  Jungtinė Karalystė1

GB1


1 Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau prasidėjo pereinamasis laikotarpis, kuris truks bent iki 2020 m. gruodžio 31 d. Prekybos prekėmis su Jungtine Karalyste statistiniai duomenys ir toliau turi būti teikiami Intrastato statistinėse ataskaitose.


Šalies pavadinimas

  Šalies kodas

  Airija

IE

  Austrija

AT

  Belgija

BE

  Bulgarija

BG

  Čekija

CZ

  Danija

DK

  Estija

EE

  Graikija

GR

  Ispanija

ES

  Italija

IT

  Didžioji Britanija

GB

  Kipras

CY

  Latvija

LV

  Lenkija

PL

  Lietuva

LT

  Liuksemburgas

LU

  Malta

MT

  Nyderlandai

NL

  Portugalija

PT

  Prancūzija

FR

  Rumunija

RO

  Slovakija

SK

  Slovėnija

SI

  Suomija

FI

  Švedija

SE

  Vengrija

HU

  Vokietija

DE

 

Šalies pavadinimas

  Šalies kodas

  Airija

IE

  Austrija

AT

  Belgija

BE

  Bulgarija

BG

  Čekija

CZ

  Danija

DK

  Estija

EE

  Graikija

GR

  Ispanija

ES

  Italija

IT

  Didžioji Britanija

GB

  Kipras

CY

  Latvija

LV

  Lenkija

PL

  Lietuva

LT

  Liuksemburgas

LU

  Malta

MT

  Nyderlandai

NL

  Portugalija

PT

  Prancūzija

FR

  Rumunija

RO

  Slovakija

SK

  Slovėnija

SI

  Suomija

FI

  Švedija

SE

  Vengrija

HU

  Vokietija

DE

Šalies pavadinimas

  Šalies kodas

  Airija

IE

  Austrija

AT

  Belgija

BE

  Bulgarija

BG

  Čekija

CZ

  Danija

DK

  Estija

EE

  Graikija

GR

  Ispanija

ES

  Italija

IT

  Didžioji Britanija

GB

  Kipras

CY

  Latvija

LV

  Lenkija

PL

  Lietuva

LT

  Liuksemburgas

LU

  Malta

MT

  Nyderlandai

NL

  Portugalija

PT

  Prancūzija

FR

  Rumunija

RO

  Slovakija

SK

  Slovėnija

SI

  Suomija

FI

  Švedija

SE

  Vengrija

HU

  Vokietija

DE

2020 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2020 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2019 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2019 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2018 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2018 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2017 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2017 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)
Atkreipiame dėmesį, kad dėl Suderintos sistemos atnaujinimo Kombinuotosios nomenklatūros redakcijoje, įsigaliosiančioje 2017 m. sausio 1 d., pasikeitimų bus daugiau nei įprastai.

2016 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2016 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2015 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2015 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2014 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2014 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014 m. Kombinuotoji nomenklatūra (subpozicijoje 9619 00) (PDF)

2013 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2013 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2012 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2012 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2011 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2011 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2011 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)
(subpozicijose 8443 31 ir 8528 71)

2010 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2010 m. Kombinuotoji nomenklatūra  (PDF)

2009 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2009 m. Kombinuotoji nomenklatūra  (PDF)

2008 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2008 m. Kombinuotoji nomenklatūra  (PDF)

2007 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2007 m. Kombinuotoji nomenklatūra  (PDF)

2006 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2006 m. Kombinuotoji nomenklatūra  (PDF)

2005 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2005 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2004 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2004 m. Kombinuotoji nomenklatūra  (ZIP)


Integruotas tarifas (LITAR)


 

   


Lietuvos statistikos departamento Užsienio prekybos statistikos skyrius

     


Skyriaus vedėja Irena Jocienė
Tel. (8 5) 236 4963
El. p. irena.jociene@stat.gov.lt,
intrastat@stat.gov.lt 

   


Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Statistikos analizės skyrius

   


Skyriaus vedėja Audronė Jarockytė
Tel. (8 5) 266 6056
El. p. audrone.jarockyte@lrmuitine.lt

   


Statistikos analizės skyriaus nutolusios darbo vietos:

   


Vilniuje

Tel. (8 5) 235 6398
Tel. (8 5) 235 6371

   

Kaune

Tel. (8 37) 304 337

   

Klaipėdoje

Tel. (8 46) 393 546
Tel. (8 46) 393 533

   

Šiauliuose

Tel. (8 41) 540 007

   
Intrastato ataskaitų siuntimas
El. p. intrastatas@lrmuitine.lt

 


Atnaujinimo data: 2020-01-09