???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 9,22 EUR, arba 1,5 proc. mažiau nei 2021 m. II ketvirtį: viešajame sektoriuje – 9,6 EUR (3,6 proc. mažiau), privačiajame – 9,06 EUR (0,4 proc. mažiau).
2021 m. gruodžio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.
2021 m. spalio mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 483,0 tūkst., arba 24,7 proc. daugiau nei pernai.
Žalios naftos ištekliai 2021 m. rugsėjį, palyginti su  2020 m. rugsėju,  išaugo  8,5 proc., o suskystintų naftos dujų sumažėjo  9,3 proc.
2021 m. trečiąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,0 mlrd. EUR ir, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis, padidėjo 3,5 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2021-12-01 Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis 2021 m. trečiąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 15,1 mlrd. EUR. Palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu, realiojo BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –0,03 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse
2021-12-03 2021 m. III ketv.
Apmokėtų valandų skaičiaus, tenkančio vienam darbuotojui per mėnesį, kitimas, palyginti su ankst...
2021-12-03
Apmokėtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui
2021-12-03
Darbo užmokesčio indeksas (mėnesinis)
2021-12-03
Darbo užmokestis (mėnesinis)
2021-12-03
Darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką, skaičiaus kitimas
2021-12-03
Darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką, skaičiaus struktūra
2021-12-03