???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija

Terminų žodynas

Kam skirtas eSTŽ?

eSTŽ yra skirtas supažindinti vartotojus — tiek įgudusius statistikos žinovus ir vartotojus, tiek menkiau išmanančius statistiką moksleivius ar kitus — su oficialiosios statistikos terminija, vartojama Valstybės duomenų agentūros prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — pagrindinės šalies institucijos, atsakingos už oficialiosios statistikos rengimą ir sklaidą.

Kaip sudarytas eSTŽ?

eSTŽ sudaro dvi dalys — pagrindinis žodynas, kuriame pateikiami oficialiojoje statistikoje vartojami terminai, jų apibrėžtys, atitikmenys ir papildoma informacija, ir žodynėlis naujokams — žmonėms, nesusidūrusiems ar retai susiduriantiems su statistikos terminija. Šioje dalyje stengiamasi paprasta ir suprantama kalba paaiškinti terminą, pateikti jo vartosenos pavyzdžių ir pan.

Kaip naudotis eSTŽ?

Terminų eSTŽ ieškoti galima keliais būdais: pagal abėcėlę, sritis arba įvedant reikiamo žodžio ne mažiau kaip keturias raides paieškos laukelyje.

Ar eSTŽ yra patikimas terminų šaltinis?

Kiekvienas eSTŽ terminas turi tam tikrą statusą — jis gali būti aprobuotas, teiktinas arba neteiktinas. Šie statusai yra suteikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Svarstomas reiškia, kad terminas yra svarstomas Valstybės duomenų agentūros terminijos komisijos. Šiuo atveju suinteresuoti vartotojai gali siūlyti, kaip tobulinti terminą ar jo apibrėžtį, nurodyti netikslumus ir tiesiogiai dalyvauti svarstant termino straipsnį. Tokia iniciatyva labai laukiama.