Statistinės atskaitomybės naštos mažinimas

Naštos respondentams stebėsena ir kontrolė – prioritetinis Lietuvos statistikos departamento tikslas. Šį tikslą įgyvendinti padeda nuolatinė administracinių šaltinių duomenų panaudojimo plėtra, statistinių formuliarų testavimas, pasitelkiant respondentus, ir jų supaprastinimas, matematinių metodų taikymas statistiniuose tyrimuose bei statistinių duomenų surinkimo elektronine forma tobulinimas. Taip siekiama patenkinti augančius statistikos vartotojų poreikius, nedidinant naštos respondentams.

Lietuvos statistikos departamentas siekia, kad vidutiniškai per metus vienos įmonės laiko sąnaudos statistiniams duomenims parengti ir statistiniams formuliarams pildyti neviršytų 10 val. Planuojant naujus statistinius tyrimus, daug dėmesio skiriama statistinės atskaitomybės naštai vertinti ir pagrįsti.

Kviečiame susipažinti su statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politika, vykdomomis naštos mažinimo priemonėmis bei rezultatais.


Kiti teisės aktai, susiję su administracinės naštos mažinimu:


Dažniausiai užduodamus ir aktualiausius klausimus (DUK) skelbiame šiame puslapyje.
 

Respondentus (įmones ir gyventojus), kuriems aktualūs su statistine atskaitomybe susiję klausimai, prašome rašyti el. paštu [email protected]. Klausimai bus persiųsti specialistams pagal kompetenciją.


Atnaujinimo data: 2023-02-01