Viešos duomenų rinkmenos

Lietuvos statistikos departamentas, tenkindamas statistinės informacijos vartotojų poreikius, sudaro galimybes jiems gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Nuasmeninti rinkmenų įrašai parengti taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio stebėjimo vieneto. Vartotojams gali būti pateiktos šių tyrimų viešo naudojimo rinkmenos:

Atgal

Kas 4 metus atliekamo darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo;

Duomenų rinkmenos


Metodikos


Pastabos:  Duomenų rinkmena pateikta CSV ar Excel formatu, kuris konvertuojamas į SAS, SPSS ar kitą statistinei analizei skirto paketo formatą;
Parengtos viešo naudojimo duomenų rinkmenos yra nemokamos.


Atnaujinimo data: 2021-04-01