Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Informacinių technologijų skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 4,64 koeficientas)


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą informatikos krypties profesinę kvalifikaciją;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis;

4. mokėti dirbti su MS Office, SQL, PL/SQL, Java programinės įrangos paketais;

5. būti susipažinęs su Microsoft Office, Microsoft SQL Server;

6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;

2. tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;

3. rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;

4. atlieka programinės įrangos bandymus;

5. moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;

6. bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimais jos vartotojais;

7. įsisavina įdegtus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių sistemų projektus, sukurtus išorinių programinės įrangos kūrėjų, ir palaiko tokių projektų programinės įrangos veikimą;

8. rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;

9. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-05-29.

___________________________________
 

2. Informacinių technologijų skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, 5,8 koeficientas)


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis);

4. turėti darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis žinių;

5. mokėti dirbti MS Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais;

6. būti susipažinęs su SharePoint, Microsoft SQL Server;

7. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;

2. tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;

3. rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;

4. atlieka programinės įrangos bandymus;

5. moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;

6. bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais;

7. rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;

8. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-05-29.

___________________________________

 


Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento puslapyje http://vtd.lrv.lt.


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

  1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
  2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
  3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.


Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje. skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2020-03-20