Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


   Atgal

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius

Skyriaus nuostatai

Pareigybių aprašymai

   

Vardas, Pavardė

Pareigos

Telefono numeris

 

Simona Stonienė

Skyriaus vedėja

(8 5) 236 4817

 

Vida Preikšaitė

Patarėja

(8 5) 236 4647

 

Irma Trapinskienė

Specialistė

(8 5) 236 4610

 

Jolita Nečiūnienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 236 1447

 

Jurgita Sadauskienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 236 4816

 

Kristina Snarskytė Specialistė    

Rasa Ragauskienė
statistika@stat.gov.lt

Specialistė (referentė)

(8 5) 236 4800

 

Violeta Minkevičienė

Tarnautoja

(8 5) 236 4631

 


Dokumento atnaujinimo data: 2021-12-15